Cách tính thuế thu nhập cá nhân để có thể thuê biệt thự mới nhất

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ 3 tháng trở lên đối với người cư trú.

Hướng dẫn mới nhất theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chỉ áp dụng với trường hợp thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Điều cần lưu ý trước khi tính thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm bắt đầu xác nhận thu nhập chịu TTNCN được tính vào thời điểm trả lương thu nhập. TTNCN đối với cá nhân cư trú có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/ lần trở lên thì sẽ bị khấu trừ thuế 10%/ thu nhập trước khi trả cá nhân.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người cư trú từ 3 tháng trở lên

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ 3 tháng trở lên đối với người cư trú.
Công thức tính TTNCN

TTNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế (TNTT) x Thuế suất.

TNTT = Thu nhập chịu thuế(TNCT) – Các khoản giảm trừ.

TNCT = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế.
Các khoản không phải đóng thuế

Tiền ăn trưa, ăn ca nhưng phải dưới 680.000/tháng

Không quá 5 triệu/ năm cho tiền phụ cấp trang phục.

Các khoản phụ cấp khác theo quy chế của công ty.

Tiền làm thêm giờ, nếu làm đêm thì được trả cao hơn so với ban ngày

Các khoản tiền hiểu, hỉ được nhận.
Các khoản giảm trừ

Gồm có giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, khuyến học,…
Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động dưới 3 tháng

Người lao động dưới 3 tháng áp dụng cách tính này.
Công thức tính thuế

TTNCN phải nộp = (thu nhập hàng tháng + phụ cấp)×10%

Khi khấu trừ TTNCN, mỗi lần khấu trừ cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức hay ca nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ.
Cách tính TTNCN không cư trú

Cách tính thuế TNCN cho người không cư trú
Công thức tính

TTNCN phải nộp = Thy nhập chịu thuế×20%.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *