Một số lưu ý quan trọng khi làm hợp đồng cho mượn nhà

Ghi cụ thể thời gian cho mượn là bao lâu, bắt đầu từ ngày, tháng, năm nào và kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?
Quyền và

Địa điểm nhà cho mượn

Khi lập hợp đồng cho bạn cần nêu rõ địa chỉ nhà cho mượn cùng diện tích ngôi nhà. Ngoài ra, còn cần ghi rõ đặc điểm căn nhà, số giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất.
Mục đích mượn nhà

Trong phần này, bạn nêu rõ mục đích mượn nhà làm gì, ngoài ra cũng nêu rõ không được mượn nhà với những mục đích gì? Cần tránh những mục đích mượn nhà để thực hiện những hoạt động trái pháp luật.
Thời gian cho mượn

Ghi cụ thể thời gian cho mượn là bao lâu, bắt đầu từ ngày, tháng, năm nào và kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?
Quyền và nghĩa vụ của hai bên

Bên mượn cần thanh toán những chi phí gì cho bên cho mượn khi mượn nhà. Nếu tài sản trong nhà có vấn đề thì bên mượn sẽ bị làm sao? Đồng thời, cũng cần ghi rõ bên mượn có quyền gì trong căn nhà đó. Bên mượn cần có nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong nhà, không được cho người khác mượn nhà. Bên cho mượn có quyền đòi lại nhà, tài sản cho mượn khi nào và cần báo trước bao lâu?
Điều khoản chung cho 2 bên

Hai bên cần thực hiện đúng những gì đã ghi ở trên. Khi xảy ra tranh chấp thì nên cùng nhau giải quyết trước, sau đó mới đưa ra Tòa án, yêu cầu giải quyết theo pháp luật. Cuối cùng, cả 2 bên cần ký và ghi rõ họ tên vào hợp đồng để làm chứng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *